Det här är hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) som arrangerar webbinarier i ämnet. Vem som helst kan delta i dessa kostnadsfritt.

Projektet drivs av ett antal högskolor i Sverige genom ITHU samt av nätverket Dela! och finansieras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Läs mer om projektet.

Öppna digitala lärresurser kallas på engelska Open Educational Resources (OER). Det är lärresurser som är fritt tillgängliga, oftast via internet, och som fritt och obegränsat får användas, kopieras och spridas, samt i många fall även bearbetas för att sedan återigen spridas i sin bearbetade form. En öppen digital lärresurs har en angivelse, eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är den vanligaste licenstypen. Internationellt är OER-rörelsen stark.

 

 

 

 

 

Nyheter/kommande webbinarier,
News/upcoming webinars:

 

Inspelade webbinarier/recorded webinars:

27 maj 2015 – Can universities create their own cloud services

1 April 2015 – Samverkan i öppna lärmiljöer – Open Networked Learning

16 Mars 2015 – Digitala examinationsformer

5 feb 2015 – Nationell arena för flexibelt, öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan nätverken

1 dec 2014 – Legala handboken – Ny guide om juridiken kring nätlärande

———————————————–

14 jan 2014 – Webinar didactics

13 nov  2013 – Running an effective webinar – experience and opportunities

16 okt 2013 – Beyond the LMS

23 sept 2013 – Metadata och standarder

26 aug 2013 – OER och det digitala biblioteket

27 maj 2013 – Radio som öppen lärresurs

12 april 2013 – UR – Rätten till public service-material i utbildningssyfte

19 februari 2013 – OER – en fråga om kvalitet

19 February 2013 – OER – a question of quality

5 februari 2013 – Öppen utbildning – globala utmaningar

5 February 2013 – Open education – global challenges

25 september 2012 – Forskare, skriv för att bli läst!

11 oktober 2012 – Öppet lärande – utmaningar och möjligheter

28 november 2012 – Hur får jag använda digitalt material i min undervisning?

4 december 2012 – Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem?