Om projektet

OER – öppna möjligheter för lärande

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser för lärande som finns fritt tillgängliga, i de flesta fall på Internet, och får användas, kopieras och spridas fritt och ibland även bearbetas. Internationellt är OER-rörelsen mycket stark.

I Sverige går utvecklingen mot öppen publicering och delande av utbildningsresurser framåt, men ganska långsamt. Det finns stora behov att tillgodose hos våra lärosäten, hos våra ledningar och hos undervisande personal. Undervisande personal inom utbildningssektorn efterfrågar stöd och support för att kunna arbeta pedagogiskt och kvalitativt med OER. För att utnyttja potentialen med OER för studenternas lärande räcker det inte med att ”plocka in” lite OER här och där utan att se till sammanhanget. Dyrbar lärartid behöver användas mer kontextuellt och inte enbart för att tillgodose innehållsfrågor.

Idén med projektet är att främja en öppen dialog på Internet kring samverkan i infrastrukturella frågor som rör det öppna kunskapsutbytet på nätet. Ett nätverk av tio lärosäten med Karlstads universitet i spetsen vill samarrangera ett antal öppna webbseminarier över lärosätesgränserna under projektperioden där användning och produktion av öppna lärresurser (OER) står i centrum. De vill även utveckla en virtuell plattform för svenska OER-initiativ och resurser. Projektet vill också rikta särskild fokus på dessa frågor för lärarutbildare samt beslutsfattare.

Målen med projektet är:

– Att öka den nationella samverkan mellan lärosäten och utbildningsorganisationer kring användning och produktion av OER.
– Att via Internets möjligheter effektivisera stödet till lärare och studenter, avseende såväl kvalitet som teknik och sökbarhet för OER.
– Att öka kännedom om webbseminariets möjligheter som verktyg för det öppna lärandet på nätet.
– Att med utgångspunkt från moderna bibliotek och it-pedagogiska enheter öka samverkan mellan lärosätenas stödfunktioner och ett nationellt resursutnyttjande
– Att bidra till en lärosätesgemensam märkning, spridning och lagring av OER.

Webbseminarierna kommer att kretsa kring följande teman:

– Digital kompetens i högre utbildning som förutsättning för OER
– Bonus Presskopia
– Vad är OER och hur gör man
– Samverkan mellan UR och lärosäten
– Kvalitet inom e-lärande
– Det digitala biblioteket
– Internationella trender inom OER
– Metadata och standarder

Arrangörer:

Projektet drivs av ett antal högskolor i Sverige genom ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) och nätverket Dela! Koordinator för projektet är Karlstads universitet. Projektet finansieras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Webbseminarierna genomförs med hjälp av den lärosätesgemensamma tjänsten för e-möten som SUNET tillhandahåller.

Texten är hämtad från .SE:s webbplats.

Kontakt: Markus.Schneider@kau.se (Projektledare)

OER SverigeOER Unesco

Trackbacks/Pingbacks

  1. Wikimedia Sverige jobbar för öppna lärresurser i skolan « Wikimedia Sverige - 25 september, 2014

    […] http://www.oercommons.org 5. Skolverket (2013): It-användning och it-kompetens i skolan 6. OER Sverige, http://oersverige.se/om-projektet/ 7. Computer Sweden. Kovändningen – skolan får nationell it-strategi. […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.