Öppen utbildning – globala utmaningar

This webinar was held in English. Read more.

Webbinariet är nu avslutat. Tack alla medverkande och Rory, Jan och Jan.

Nu kan du se inspelningen i efterhand:

webinar5

Klicka på bilden för att starta inspelningen.

Slides från talarna finns längre ner på denna sida.

Denna länklista är också bra att ha.

—————————————

Tisdag 5 februari 2013, 14-15

Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs

Öppen utbildning är allt mer i det globala rampljuset. Organisationer som UNESCO, OECD och Europeiska Kommissionen diskuterar idag strategier och policies för främjande av användning och framtagning av öppna lärresurser, för att utveckla en kultur och praktik kring öppen utbildning.

UNESCO fastslog en deklaration om Open Educational Resources (OER) vid en konferens för alla medlemsstater i Paris 2012. Medlemsstaterna uppmanades att utarbeta nationella strategier för öppen utbildning och främjande av OER. Europeiska Kommissionen ger sitt stöd till OER genom det nya initiativet Opening up education.

I detta webbseminarium kommer du att träffa några strategiska nyckelpersoner för den internationella utvecklingen inom OER-rörelsen:

  • Professor Rory McGreal (Athabasca University, Canada, UNESCO/COL Chair, Open Educational Resources) kommer att beskriva den globala utvecklingen och de viktigaste faktorerna för implementering av OER och mot en öppen utbildningskultur inom högre utbildning.
  • Professor Jan Pawlowski (Jyväskylä university, Finland) presenterar det nya nordiska initiativet Nordic OER alliance och reflekterar kring det europeiska ministermötet som hölls i Oslo december 2012, där OER var en av huvudfrågorna.
  • Jan Hylén, analytiker, projektledare och föreläsare, har skrivit flera rapporter om OER för UNESCO och OECD och kommer att beskriva den globala utvecklingen ur ett svenskt perspektiv.

Några av de frågor som kommer att beröras:

  • Hur kan användningen av öppna lärresurser få acceptans och bli en naturlig del inom högre utbildning i Sverige?
  • Hur kan en god praxis och öppenhetskultur främjas?
  • Hur kan nordiska universitet samverka kring OER-utveckling?

Målgrupp: Beslutsfattare inom utbildning, lärare, bibliotekarier och alla andra intresserade.

Arrangörer: LU, LNU, ITHU, .SE, SUNET, nätverket Dela!

Flyer att sprida fritt:

http://oersverige.se/media/2012/11/oer_flyer_WS5_english_for_webb1.jpg

Vi kommer att möta:

Rory McGreal

Professor Rory McGreal,
Athabasca University, Canada,
UNESCO/COL Chair in Open
Educational Resources.

Professor Jan Pawlowski,
Jyväskylä university, Finland.

Jan Hylén, analytiker,
OECD.

Rory McGreal’s slides:
CC BY

Jan Pawlowski’s slides:
CC BY-NC-SA

Jan Hylén’s slides:

5 kommentarer på Öppen utbildning – globala utmaningar