Det här är hemsidan för ett samarbetsprojekt kring öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) som arrangerar webbinarier i ämnet. Vem som helst kan delta i dessa kostnadsfritt.

Projektet drivs av ett antal högskolor i Sverige genom ITHU samt av nätverket Dela! och finansieras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Läs mer om projektet.

Öppna digitala lärresurser kallas på engelska Open Educational Resources (OER). Det är lärresurser som är fritt tillgängliga, oftast via internet, och som fritt och obegränsat får användas, kopieras och spridas, samt i många fall även bearbetas för att sedan återigen spridas i sin bearbetade form. En öppen digital lärresurs har en angivelse, eller upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är den vanligaste licenstypen. Internationellt är OER-rörelsen stark.