Om arrangörerna

 

Nätverket för IT i högre utbildning

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har som sitt främsta syfte att främja och stimulera undervisning och lärande genom användning av IT. Syftet är även att utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete och forskning.

ITHU består av representanter från olika svenska lärosäten inom högre utbildning.

Läs mer om vilka lärosäten som medverkar i OERSverige

 

Dela!

Dela! är ett nätverk för lärare, pedagoger, skolledare, forskare, bibliotekarier, beslutsfattare med intresse att dela idéer, frågor och erfarenheter om skolan. Dela! är ett icke-kommersiellt nätverk.

 

.SE

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se. Överskottet – närmare 40 miljoner kronor år 2010 – finansierar fortsatt utveckling av Internet i Sverige. Både privatpersoner och organisationer kan söka medel ur .SE:s Internetfond.

 

SUNET

SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras behov av nationell och internationell datakommunikation. SUNET deltar även i flera internationella utvecklingsprojekt inom området eScience.

 

OER SverigeOER Unesco

4 kommentarer på Om arrangörerna